Megnézem
Túranaptár
Kérdésed van?
Segítünk!
Írj nekünk,
s tedd fel kérdéseid!
Kérjük, töltsd ki az űrlapot!
Neved:*
Email címed:*
Telefonszámod:
Tárgy:
Kérdésed:*
Kérdésedet egy napon belül
megválaszoljuk!
Ha kéred, visszahívunk!
+36 30 556 92 25
Hívj minket bizalommal!
info@trekking-tours.hu
Írj nekünk, s tedd fel kérdéseid!
Üzenet küldéséhez megadott személyes adataidat nem tároljuk, kérdésed megvála- szolásán kívül más célra nem használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk át. Adatvédelmi szabályzatunk.

Az itt látható űrlapot láthatatlan reCaptcha védi: Adatvédelem - ÁSZF

Megbízási szerződés

Trekking-Tours Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2145 Kerepes, Ady Endre utca 83.
Telefon: +36-30/556-92-25
Email cím: info@trekking-tours.hu
Weboldal: www.trekking-tours.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-162122
Adószám: 24262547-1-13
Bankszámlaszám: OTP Bank 11742513-20001704
Ügyvezető: Lesták Erzsébet

1. Szerződés tárgya:
Túrák, gyalogtúrák, trekking túrák, magashegyi trekking túrák, hegymászó túrák, magashegyi hegymászó túrák, via ferrata túrák, expedíciók vezetése / túravezetése. 

2. Szerződés létrejötte:
Jelen Szerződés aláírásával a Trekking-Tours Hungary Kft. /továbbiakban: Megbízott/ e szerződésben (együttesen a Túrázó által benyújtott papíralapú jelentkezési lapon vagy elektronikus formában a jelentkezéshez szükséges adatok megadásával történő megrendelés, a Trekking-Tours Hungary Kft. honlapján – www.trekking-tours.hu – meghatározott feltételek szerint, a túra részletes feltételeit tartalmazó visszaigazolás, valamint a jelen szerződés szerinti) meghatározott túra, túravezetéséből álló szolgáltatást teljesíti, a Túrázó /továbbiakban: Megbízó/ pedig köteles a túravezetői díjat megfizeti.

Felek megállapodnak, hogy a megbízási szerződés akkor jön létre közöttük, ha a Megbízó a 4. pontban foglaltak szerint ajánlatot ad, a Megbízott ezt visszaigazolja, és a Megbízó a túravezetői díjat a 8. pontban leírtak szerint megfizeti.

3. Megbízott az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Megbízónak:
a. A Megbízott túraajánlatait a www.trekking-tours.hu weboldalon teszi közzé. Szolgáltatásunk bármely az oldalon szereplő túrára vonatkozó túravezetést, hegyivezetést foglalja magába, melyért a Megbízó túravezetői díjat köteles fizetni a 8. pontban leírtak szerint.
b. Tanácsadást a túrára való felkészüléshez. Eszközök, ruházat, felszerelés, felkészülés,…stb. vonatkozásában. Mely szolgáltatás ingyenes. Minden kínálatunkban szereplő túra túraleírásánál megtalálható, bárki által elolvasható. Ezért külön díjat nem számolunk fel.
c. A túra helyszínére való kijutásban „telekocsik” szervezésében való ingyenes segítségnyújtás.
d. A túraleírásoknál „Fontos tudnivalók” pont alatt információk találhatóak a szállás lehetőségekről, s azok költségéről. Viszont Megbízó minden esetben ennek díját a túra helyszínén a szállásadónak fizeti. Aki igényli annak ingyenesen, külön díj fizetése nélkül, segítséget nyújtunk a szállás lefoglalásában.
e. Hegymászó és egyéb a túrán való részvételhez szükséges felszerelés - amellyel a jelentkező nem rendelkezik - biztosítása. Hótalp, túrabot, hágóvas, túracsákány, via ferrata szett, karabiner, beülő, védősisak, heveder, kötélgyűrű, mászókötél.  

4. Szerződéskötés menete:
A szerződéskötés a Megbízó szerződési ajánlatával indul, mely történhet a Megbízott honlapján keresztüli jelentkezéssel - az ott írt feltételek szerinti módon -, valamint személyesen a Megbízott mindenkori székhelyén.   A Megbízott honlapján keresztül történő jelentkezés esetén a szerződés akkor jön létre, ha a Megbízott a visszaigazolást a jelentkezést követően megküldi, és ezt követően legkésőbb 3 munkanapon belül a Megbízó a 8. pont szerinti túravezetői díjat átutalja, vagy más módon megfizeti a Megbízottnak. A Megbízott a saját visszaigazolásának elküldését saját rendszerén keresztül ellenőrzi.   A megbízási szerződés a túravezetői díj, illetve a 8. pontban foglalt kivétel esetében a túravezetői díjrész fenti határidőn belül történő megfizetésével, valamint a Megbízott bankszámláján történő jóváírásával jön létre. A Megbízó ezzel kifejezi szerződési nyilatkozatát, azt, hogy a megbízási szerződés tartalmát ismeri, azt megértette, elfogadta, a részvételi feltételeket figyelmesen átolvasta, a rá vonatkozó jogszabályokat betartja, továbbá, hogy a Trekking - Tours Hungary Kft. megbízási szerződésre irányuló ajánlatát, és a szerződésben foglaltakat kifejezetten elfogadja. A Megbízó kifejezetten elfogadja, miszerint a megbízási szerződés elválaszthatatlan tartalmát képezik a jelen okirat szerinti általános szerződési feltételek, a jelentkezési tudnivalókban, az adott túra fontos tudnivalók részében foglalt további részletszabályok, a túraleírásban leírtak, valamint a jelentkezési lap. Megbízó elismeri és kijelenti, hogy azok tartalmát megismerte, megértette, azokat, mint a szerződés elválaszthatatlan részét, kifejezetten elfogadja.  

A jelentkezési lappal történő jelentkezés esetén a jelentkezési lapon a Megbízó valós adatokat köteles feltüntetni, az mások személyiségi jogát nem sértheti. A jelentkezési lapon a Megbízó által feltüntetett adatok valódiságáért, helytállóságáért minden felelősség a Megbízót terheli, azokért a Megbízott nem felel. A jelentkezési lapon közölt személyes adatokra nézve a Megbízott úgy tekinti, hogy azok közlése az ott feltüntetettek szerinti személytől származik, illetve az adatok feltüntetése, közlése, és a túrára való jelentkezés az érintett személy kifejezett beleegyezésével és hozzájárulásával történt. A jelentkezési nyilatkozat kitöltése az abban megadott személyes adatok Megbízott általi rögzítéséhez és ügyfélkapcsolati nyilvántartásához való kifejezett hozzájárulásnak minősül.   Amennyiben a jelentkezés a Megbízott weboldalán keresztül történik, úgy a megbízási szerződést, a jelentkezési lapot, a jelentkezési tudnivalókat és a túraprogramot tartalmazó dokumentumokat – az ügyintézés gyorsítása érdekében – a Megbízott nem nyomtatja ki és juttatja el postai úton a Megbízó részére, hanem a Megbízó által a jelentkezési lapon megadott e-mail címre küldi el. Ettől függetlenül a Megbízó postai úton kérheti az említett dokumentumok papír alapon történő megküldését, ebben az esetben a dokumentumokat a Megbízott postai úton küldi meg a Megbízó részére a jelen pontban írtak szerinti túravezetői díj (előleg) befizetését követően.   Internet elérhetőség hiányában a Megbízó csak személyesen, a Trekking - Tours Hungary Kft. mindenkori székhelyén tud jelentkezni a Megbízott programjaira a fent írtak szerint. Amennyiben a Megbízó mégis egyéb írásos módon jelentkezik a túrákra, abban az esetben a Megbízónak az írásos jelentkezés elküldését követő legkésőbb 3 munkanapon belül a jelentkezést a Megbízott mindenkori székhelyén való személyes megjelenéssel meg kell erősítenie, ez alkalommal a jelentkezési lapot a helyszínen kitöltenie, a szerződést a Megbízott beleegyezésével és iránymutatásainak megfelelően megkötnie. Ennek hiányában az írásos jelentkezés semmilyen jogkövetkezményt nem von maga után, az semmilyen joghatással nem bír.  

Ha a szolgáltatás megrendelője harmadik személy túratárs(ak) érdekében is megbízást ad, illetve szerződést köt, akkor ezen, harmadik személy túratárs(ak) értesítéséről a megrendelő köteles gondoskodni. Ebben az esetben a megbízási szerződés szerint a túra megkezdéséig a Megbízót megillető jogok és a Megbízót terhelő kötelezettségek a harmadik személy túratárs(ak) érdekében szerződést kötő megrendelőt jogosítják, illetve terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen a túratársakat érinthetik (pl. kötelező oltás). A Megbízott a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait és iratküldési kötelezettségét a szolgáltatás megrendelője által megadott névre és címre, e-mail címre, egyéb elérhetőségre történő küldéssel közölheti, illetve teljesítheti joghatályosan, az adatok és az elküldési cím valósságát a Megbízott nem köteles vizsgálni, az adatok valósságáért és jogszerűségéért a kitöltő személy felel. Az ezen adatokban bekövetkező esetleges változásról a megrendelő köteles a Megbízottat haladéktalanul, de legkésőbb a túra kezdő időpontját megelőző 15 nappal korábban a Megbízotthoz igazolhatóan érkezett írásos nyilatkozatban értesíteni. Az értesítés itt írtak szerinti módon való elmaradásáért, vagy késedelmes teljesítéséért a Megbízót terheli a felelősség. A fenti határidőben bejelentett olyan adatváltozás miatt, mely a szerződés Megbízott általi teljesíthetőségét kizárja vagy korlátozza, a Megbízott nem felel, és a szerződést nem köteles teljesíteni. Ebben az esetben a 10. pont rendelkezései az irányadóak.  

5. Szervezés:
Megbízott - szervezési kompetenciáira tekintettel - segítséget nyújt elsődlegesen és elkülönülten pihenésre és rekreációval kapcsolatban, továbbá ezzel összefüggően és/vagy elkülönülten hegymászás és egyéb programokkal kapcsolatos tanácsadással, tájékoztatás nyújtásával, a problémamentes és biztonságos túra lebonyolításához szükséges információk rendelkezésre bocsátásával, illetőleg nem utazási csomagnak minősülő szállásfoglalás, vendéglátó szolgáltatás, helyi programszervezés, idegenvezetői szolgáltatás, illetőleg ezzel kapcsolatos ügyek intézésével. Megbízott internetes ajánlatában foglaltak szerint vállalja az egyéni szerződésnek megfelelően ezen, programokkal kapcsolatos eszközök, segédeszközök technikai biztosítását.   Azon túraajánlatok esetében, amelyekre a Megbízott túrafelszerelést nem biztosít, kérésre közreműködik azok bérlésében, kölcsönzésében, amelyről a felek külön bérleti szerződést kötnek. Amennyiben a túrához a megbízott internetes ajánlatában foglaltak szerint technikai felszerelést biztosít, úgy azok sérülésmentes és teljes körű visszaszolgáltatásáért a Megbízó felelősséget visel.   Felek tudomásul veszik, hogy a Megbízó kizárólag egy szolgáltatási körön belül – amelyet az egyedi szerződés tartalma felölel –, kizárólag a helyi programszervezési, eszközkölcsönzési, illetőleg a rekreációs szolgáltatásért felszámított díjakat fizeti meg megbízási díjként.

Ezen megbízási díj nem tartalmazza a Megbízó olyan személyes költségigényeit, amelyek szórakozással, aktív pihenéssel, pihenéssel, helyi szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos szükségletek kielégítése során felmerült egyéb költségek (pl.: szállások díja, étkezési költség, idegenvezetői díj, helyi túravezetői díj, helyi oktatói díj, utazási költség, felvonók díja, útdíj, parkolási díj... stb.). Ezeket a Megbízó maga intézi közvetlenül, vagy a felmerült igény költségeit saját maga fizeti meg a túra helyszínén, közvetlenül a helyi szolgáltatónak, illetőleg maga gondoskodik, ezen körben saját ellátásáról.

Megbízó a túra során saját felelősségére használhatja saját hegymászó felszerelését is, amennyiben azt a túravezető leellenőrizte s azt biztonságosnak, a túra lebonyolítására alkalmasnak ítélte. A túravezetői díj saját felszerelés használatakor is változatlan marad a Megbízó számára.

6. A túravezetők túra során felmerülő költségei, melyek a túrázókat egyetemlegesen terhelik:
a. A túravezető(k) utazási költsége, mely oda-vissza értendő, s mely magába foglalja az esetleges útdíjakat, parkolási díjakat, s az evvel kapcsolatosan felmerülő egyéb díjakat is.
b. Szállás költsége.
c. Étkezés költsége.
d. Felvonók díja.
e. Csúcsdíj.
f. Parkok (Nemzeti parkok esetén) kötelező belépődíja.
Amennyiben Megbízó valamely más túratárs szerződésszegéséből eredően az arányosnál többet kényszerül fizetni vagy előlegezni, kizárólag a szerződésszegő túratárssal szemben érvényesítheti követeléseit.  

7. Biztosítás:
Megbízó tudomásul veszi, hogy a túrázás, trekking, via ferrata, hegymászás, expedíciózás olyan jellegű tevékenységet jelentenek, melyhez elengedhetetlen kiegészítő sportbaleset-biztosítás megkötése. A Megbízott weboldalán szereplő túravezetői díj a balesetbiztosítás díját nem tartalmazza. Ennek megkötését Megbízó vállalja, és tudomásul veszi, hogy a túrán csak ilyen biztosítással vehet részt. Amennyiben a Megbízó a túra teljes időtartamára nem rendelkezik érvényes sportbaleset-biztosítással, úgy az életében, testi épségében, egészségében, felszerelésében bekövetkező károkat ő maga köteles viselni.  

8. Túravezetői díj:
A Megbízó a jelentkezéssel egyidejűleg a teljes túravezetőii díjat, vagy, a túravezetői díj előlegét egy összegben köteles a Megbízott részére megfizetni a 2. pontban írtak szerint. A Megbízó a túravezetői díjból így fennmaradó összeget - hátralékot - a túra kezdő időpontját megelőző 10. napig köteles megfizetni a Megbízott részére. Az összeg megfizetése, időpontja a jelen szerződés szerint meghatározott díj vagy díjrész Megbízott bankszámláján való jóváírásának napja. Amennyiben ezen időpontig a Megbízó nem egyenlíti ki a teljes túravezetői díjat, az a Megbízó részéről történő szerződés megszüntetésnek minősül, amely esetben a Megbízó a befizetett összeget elveszíti. A túra kezdő időpontját megelőző 30 napon belül történő jelentkezés esetén ugyanakkor a Megbízó – a 20.000 Ft-nál, azaz húszezerezer forintnál magasabb részvételi díjú túrák esetében is – a teljes részvételi díjat köteles a jelentkezéssel egyidejűleg megfizetni a Megbízott részére. A Megbízott fenntartja a jogát, hogy amennyiben a szerződés szerinti határidőben a Megbízó nem fizeti be a szerződés szerinti díjat (vagy díjrészletet), abban az esetben a Megbízott jogosult 3 napos póthatáridő tűzésével felhívni e-mailben a Megbízót az aktuális összeg megfizetésére. A póthatáridő az e-mail Megbízott általi elküldését követő napon kezdődik. Ebben az esetben a Megbízó a póthatáridőn belül teljesíthet. Ugyanakkor a felek rögzítik, hogy a póthatáridő biztosítása az eredeti esedékességi időpontot és határidőt nem változtatja meg, és nem minősül szerződésmódosításnak.  

9. Engedményezés:
A Megbízó jogosult a megbízási szerződés szerinti részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel a megbízási szerződésben meghatározott, valamint a túrán való részvételhez szükséges feltételeknek. Az engedményezésről a Megbízó haladéktalanul köteles a Megbízottat tájékoztatni, az engedményezés megtörténtét - így az engedményezés kedvezményezettjének (engedményes) beazonosításához szükséges adatokat - hitelt érdemlően igazolni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért, és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.  

10. Lemondás (elállás):
Amennyiben a Megbízó írásos nyilatkozatával lemondja a szolgáltatást, vagy érdekkörében felmerülő bármely okból - amely lehet orvos által igazolt egészségügyi probléma is - azt nem tudja igénybe venni, úgy az alábbi összegű bánatpénzt köteles megfizetni a Megbízott részére:   60 – 51. nap közötti lemondás (elállás) esetén a túravezetői díj 10 %-át, 50 – 41. nap közötti lemondás (elállás) esetén a túravezetői díj 50 %-át, 40 – 31. nap közötti lemondás (elállás) esetén a túravezetői díj 75 %-át, 30 napon belül illetve a túrán meg nem jelenés esetén a túravezetői díj 100%-át köteles megfizetni a Megbízó a Megbízott részére. A lemondási nyilatkozatot a Megbízó kizárólag írásban teheti meg, a lemondás kizárólag írásban, igazolható módon (pl.: postai ajánlott küldeményként, stb.) történhet.   Amennyiben a lemondásra a túra megkezdését megelőző 60. napon túl kerül sor, akkor a Megbízó 50.000 Ft-ot, azaz ötvenezer forintot meg nem haladó túravezetői díj esetében 5.000 Ft-ot, azaz ötezer forintot, 50.000 Ft-ot, azaz ötvenezer forintot meghaladó túravezetői díj esetében a túravezetői díj 10 %-ának megfelelő összeget köteles költségtérítés jogcímén megfizetni a Megbízott részére. A lemondás ebben az esetben is kizárólag a 10. pontban írtak szerint történhet.  

11. Egyéb rendelkezések:
A Megbízott jogosult azonnali hatállyal felmondani a megbízási szerződést, amennyiben a Megbízó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával sérti vagy veszélyezteti a túratársai nyugalmát, érdekeit, testi épségét, illetve a túra lebonyolítását, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való együtt túrázást jelentős mértékben megnehezíti vagy lehetetlenné teszi, és ezen, magatartásával a Megbízott képviselőjének figyelmeztetése ellenére sem hagy fel. Ez esetben a Megbízó a túravezetői díjat elveszíti, valamint köteles a Megbízottnak a felmondás következtében okozott kárát megtéríteni.   A Megbízott nem visel felelősséget az érdekkörén kívül eső valamennyi olyan körülményből eredő kárért, amely a Megbízót érheti, így különösen, ha a túra során szándékosan súlyosan, vagy figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi a túravezető instrukcióit, útmutatásait, a jelentkezési lapon szereplő adatokat valótlanul adja meg, vagy lényeges körülményeket az egészségi állapotára nézve eltitkol, hirtelen és előre nem várható időjárásromlás esetén a túravezető változtat a túra helyszínén, idején vagy egyéb feltételein, avagy a Megbízó a túra indulásakor a találkozó helyén és idején nem, késve, vagy a túrára nyilvánvalóan alkalmatlan állapotban jelenik meg, avagy a szolgáltatás háborús vagy politikai feszültség, illetőleg más vis maior miatt lehetetlenül el. A felek ezen eseteket olyan esetnek tekintik, melyért a Megbízott nem felel. A Megbízott ez utóbbi esetben jogosult elállni a szerződéstől, vagy azt azonnali hatállyal megszüntetni, és semmilyen kártérítési, továbbá túravezetői díj visszafizetési kötelezettség nem terheli. Ezen esetet a felek a Megbízott felelősségén kívül bekövetkezett szerződés-megszűnési esetnek tekintik.   Megbízó a túra teljes időtartama alatt köteles követni a túravezető utasításait. Köteles továbbá a túravezető által előírt felszerelést viselni. Megbízott kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a túravezető utasításainak megszegéséből származik.   Megbízott fenntartja a jogot, hogy az internetes honlapon vagy a tájékoztatóban közzétett programtól indokolt esetben eltérjen. Indokolt esetnek tekinthető a túra résztvevőinek nem megfelelő egészségügyi/erőnléti állapota, vagy a túra körülményeinek megváltozása.   Ha a meghirdetett túra minimális résztvevői létszáma nem áll rendelkezésre, akkor ezt a Megbízott a túra jelentkezési határidejének lejárta utáni napon köteles jelezni a Megbízó(k) felé. Ebben az esetben a Megbízó - vagy a túravezetői díj emelése mellett kérheti ugyanannak a túrának alacsonyabb létszámmal történő elindítását, - vagy más túrát vesz igénybe a 10. pontban meghatározott díjtételek alkalmazása nélkül, - vagy kérheti a túrára befizetett díjrész(ek), túravezetői díj(ak) haladéktalan visszafizetését. A Megbízott ezen utolsó esetben a túravezetői díj visszafizetésén túl semmilyen kártérítéssel nem tartozik a Megbízó részére.   Amennyiben a Megbízó az 8. pontban megjelölt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a Megbízott jogosult választása szerint a jelen szerződés előző pontjaiban írtak alkalmazása helyett elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani a szerződést a 10. pontban foglalt jogkövetkezmények alkalmazása mellett.   A 5. pont szerinti tanácsadáshoz, tájékoztatáshoz a Megbízó köteles mindazon körülményeket a Megbízott tudomására hozni, amelyek a szerződés tárgyát illetően relevanciával bírnak, így különösen az esetleges egészségügyi követelményeket. A Megbízó nem szenvedhet olyan betegségben, melynek következtében az átlagosnál nagyobb megterhelés, illetve az esetleges stresszhelyzet az életét, testi épségét, egészségét veszélyeztető állapotromlást idézhet elő. Túráinkon mindenki egyéni, saját felelősségére vehet részt!

12. Fénykép, videofelvétel, hírlevél:
A túrázó tudomással bír arról, hogy a túra során a Trekking-Tours Hungary Kft. fénykép és videofelvételeket készíthet. A túrázó a Megbízási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Trekking-Tours Hungary Kft. által készített, a túrázót esetlegesen ábrázoló fényképeket és videofelvételeket honlapján – www.trekking-tours.hu – közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. Jelen hozzájárulás nem vonatkozik a szeméremsértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvételek közzétételére.

Továbbá a túrára jelentkezők tudomással bírnak arról, s a Megbízási Szerződés aláírásával hozzájárulnak, hogy a jelentkezéskor megadott e-mail címükre a Trekking-Tours Hungary Kft. heti egy alkalommal, esetenként több hetente egyszer, hírlevelet(tájékoztató e-mailt) küldjön. Melynek természetesen részét képezi a leiratkozási lehetőség is.

A tájékoztató e-mail útján szeretnénk jelentkezőinknek segíteni túráinkra való felkészülésüket, bemutatni túráink nehézségi szintjét, ruházat és felszerelés igényét, s az esetleges jelentkezési kritériumokat.

13. Túrázó kötelezettségei:
a. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről a túra során a túrázó maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője átvette.

b. Az útlevél beszerzéséről és érvényességéről, valamint az esetleges vízum beszerzéséről eltérő megállapodás hiányában a túrázó köteles gondoskodni, az útlevél, vízum, vám-rendelkezés betartásáért a túrázó felel.

14. Jogviták rendezése: A Felek a jelen Szerződés teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani és a kárelhárítás, kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására a mindenkori hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével a Pest Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal döntését elfogadják.

Trekking-Tours Hungary Kft.  

 

Kérdésed van? Segítünk!
Írj nekünk,
s tedd fel kérdéseid!
Kérjük, töltsd ki az űrlapot!
Neved:*
Email címed:*
Telefonszámod:
Tárgy:
Kérdésed:*
Kérdésedet egy napon belül
megválaszoljuk!
Ha kéred, visszahívunk!
+36 30 556 92 25
Hívj minket bizalommal!
info@trekking-tours.hu
Írj nekünk, s tedd fel kérdéseid!
Üzenet küldéséhez megadott személyes adataidat nem tároljuk, kérdésed megválaszolásán kívül más célra nem használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk át. Adatvédelmi szabályzatunk.

Az itt látható űrlapot láthatatlan reCaptcha védi: Adatvédelem - ÁSZF

Via ferrata, klettersteig túráink

Kezdő és haladó túráink, "kiépített, vasalt" útvonalakon....

Garda-tó - panoráma ferráták - tavasz

Egy fantasztikus, 4 napos via ferrata túra Olaszország leg...
Galéria

Garda-tó - panoráma ferráták

Egy fantasztikus, négy napos via ferrata t...

Rax-Alpok: Hans von Haid-Steig

Egy rendkívül izgalmas, látványos, kis...

Rax-Alpok: Teufelsbadstubensteig

Gyönyörű alpesi táj és egy könnyű, kezdő, kiscsop...

Eisenerzer-klettersteig

Egy rendkívül látványos, fantasztikus pan...
Facebook

Partnereink

Columbia Sportswear Company RBK Mountain Equipment Scarpa Sherpa Oakley

  Hírlevélre feliratkozás

A feliratkozó űrlapokat láthatatlan reCaptcha védi : Adatvédelem | Általános szerződési feltételek.
Elfogadom a Trekking Tours adatkezelési szabályzatát.
A weboldalon található mindennemű tartalom a Trekking-Tours Hungary Kft. szellemi tulajdonát képezi s tulajdonosának írásos engedélye nélkül nem használható fel!
Trekking-Tours Hungary Kft.
© 2013 - 2024
www.trekking-tours.hu
Minden jog fenntartva.
Eddigi látogatások száma:
0
1
7
0
9
5
7
6